We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Plusklas De Verrekijkers

In plusklas De Verrekijkers krijgen leerlingen van Het Oelebred en van De Duinstee uit de groepen 3 t/m 8 op woensdag in kleine groepjes en onder begeleiding van leerkracht en  specialist (hoog) begaafdheid Agnes Naber een programma aangeboden waarin leren denken, leren leren  en leren leven centraal staat. De aandacht  is in het bijzonder gericht op de  aanpak  van een opdracht en minder op het resultaat. Op deze wijze krijgen de leerlingen meer inzicht  in hun eigen leerproces.
  
Een toelatingscommissie bestaande uit de Coördinatoren Passend Onderwijs, de specialist (Hoog)begaafdheid en de directeur,  besluit op basis van een aantal criteria of een leerling plaatsbaar is in plusklas De Verrekijkers. In dit proces wordt de mening van de ouders en de leerling meegenomen.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u de beleidsnotitie ‘Wie mag er naar de bovenschoolse plusklas’ van Stichting Baasis inzien.