inloggen
emailadres wachtwoord

Plusgroep De Verrekijkers

Stichting Baasis heeft voor meerdere jaren formatie beschikbaar gesteld ten behoeve van   het ondersteunen van (hoog)begaafde leerlingen en  in februari 2019   start op Het Oelebred plusklas  De Verrekijkers.  

(Hoog)begaafde leerlingen krijgen in hun eigen  groep verkorte instructies en compacte leerstof. Op deze  manier  ontstaat er ruimte voor verrijking. Blijkt dit aanbod niet voldoende te zijn en heeft een leerling meer uitdaging en samenwerking met gelijkgestemden nodig, dan kan plaatsing in een plusklas een  oplossing zijn.

In plusklas  De Verrekijkers  krijgen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8  iedere woensdag  in kleine groepjes en onder begeleiding  van leerkracht en  specialist (hoog) begaafdheid Ages Naber  een programma aangeboden waarin leren denken, leren leren  en leren leven centraal staat. De aandacht  is in het bijzonder gericht op de  aanpak  van een opdracht en minder op het resultaat. Op deze wijze krijgen de leerlingen meer inzicht  in hun eigen leerproces.
  
Een toelatingscommissie bestaande uit de Co√∂rdinator Passend Onderwijs Aletta Jongman, de specialist (Hoog)begaafdheid en de directeur,  besluit op basis van een aantal criteria of een leerling plaatsbaar is in  plusgroep De Verrekijkers. 
Nadat  een beslissing is genomen over een mogelijke plaatsing, vindt er overleg plaats met de ouders en de leerling.