We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Oudervereniging

Oudervereniging
De oudervereniging (OV) is een vertegenwoordiging van alle ouders binnen onze school. De OV bestaat uit een voorzitter (Linda Schoon), een secretaris (Tom Pieters), een penningmeester (Arri ten Wolde) en de leden (Johanna Geerligs, Jolanda Koops, Rianne van der Maar, Sebastiaan Schoenmaker). Namens het team zijn Bauke Procee en Marcel de Ruiter bij de OV vergaderingen aanwezig. 
 
Vergaderingen
De vergaderingen vinden in principe maandelijks plaats en zijn openbaar. Als u een vergadering bij wil wonen kunt u via een van de leden de vergaderdata krijgen.
 
Jaarverslag
Eenmaal per jaar wordt in een jaarverslag, dat aan alle ouders wordt toegestuurd via de mail, verantwoording afgelegd over de activiteiten van het voorafgaande jaar en de besteding van de ouderbijdrage. 

Taken OV
Een belangrijke taak van de OV is het bevorderen van het contact tussen de ouders/verzorgers van de kinderen en de school. Daarnaast houdt de OV zich actief bezig met de organisatie van activiteiten op school zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreizen en de zomeractiviteit.
 
Jaarlijkse ouderbijdrage
De OV int de jaarlijkse ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreizen, dit gebeurt in het voorjaar. Dit gaat bij voorkeur via automatische incasso waarvoor de ouders/verzorgers toestemming geven via een incassoformulier.
De ouderbijdrage is als volgt verdeeld:
1 kind                             € 10,00
2 kinderen                      € 15,00
3 of meer kinderen         € 20,00
 
De bedragen van de schoolreizen wisselen per jaar.
 
Oud papier
De oudervereniging draagt ook zorg voor de organisatie en communicatie rondom het ophalen van het oud papier. Het oud papier wordt eens per 2 maanden op donderdagavond met de hulp van ouders met een containerwagen opgehaald. Door de inkomsten die dit oplevert zijn wij in staat de ouderbijdrage redelijk laag te houden. (zie voor verder info over het ophalen van het oud papier de website onder: Praktisch)