We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Oudercommissie IKC

Wat doet de oudercommissie binnen het IKC?
Het Oelebred heeft binnen de organisatie een oudercommissie (OC) die er is voor de ouders van de kinderopvang. Dit is de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO).  
 
Een Integraal Kindcentrum (IKC) houdt in dat je op één plaats terecht kunt voor opvang en onderwijs. Binnen een IKC wordt het beste van twee werelden gecombineerd: opvang en onderwijs versterken elkaar. Het streven is om de overgang van opvang naar onderwijs natuurlijk te laten verlopen voor de kinderen. Daarvoor wordt een doorgaande lijn op pedagogisch gebied, dezelfde afspraken en voor de jongere kinderen zoveel mogelijk dezelfde methode gehanteerd in opvang en onderwijs. Om hierin de volgende stap te zetten is begin 2022 peuteropvang gestart.
 
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak op diverse aspecten van de opvang. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die in de Wet Kinderopvang zijn vastgelegd. Het is belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij de opvang van hun kind. Door ouders actief mee te laten denken over het beleid en andere zaken kan Het Oelebred zich blijven verbeteren een kwalitatief goede opvang bieden.​
 
Een oudercommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 vertegenwoordigers (ouders) van de betreffende locatie. De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de belangen van de ouders en de kinderen.
 
Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders en zijn indien nodig aanspreekpunt voor de GGD.
 
Vragen, ideeën of opmerkingen?
Als u ideeën, vragen of opmerkingen heeft over de opvang op Het Oelebred dan kunt u bij de OC terecht. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen wij natuurlijk het beste voor de kinderen. Een oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, veiligheid en pedagogisch beleid.
 
Als je als ouder ideeën hebt over het beleid en de kwaliteit van de opvang of je loopt tegen bepaalde zaken aan, dan kun je terecht bij de oudercommissie. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over zaken die specifiek betrekking hebben op je eigen situatie, dan kan je altijd terecht bij de medewerkers van de opvang en bij Sandra van der Veur.

Wij bestaan momenteel als oudercommissie uit drie leden:
Mila Jansen, voorzitter
Lydia Pieters, secretaris Tel. 06-48379818
Geert Boelens, adviseur Tel. 06-29063125
 
De OC is ook te bereiken via oc.ikcoelebred@stichtingbaasis.nl