We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Oudercommissie IKC

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) is een vertegenwoordiging van ouders van de kinderopvang.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de kinderopvangorganisatie Kids First en de school, de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak op diverse aspecten van de opvang. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die in de Wet Kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders en de GGD.

De OC van Het Oelebred bestaat uit de volgende leden: Lydia Pieters, Mila Jansen en Geert Boelens.

De OC is te bereiken via oc.ikcoelebred@stichtingbaasis.nl