inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwbouw

Na vele jaren van onduidelijkheid is in 2016 eindelijk een beslissing genomen over de toekomstige huisvesting van een aantal scholen van Stichting Baasis, waaronder OBS Het Oelebred. De school in Tynaarlo zal haar intrek nemen in een nieuw te bouwen school die zal worden gebouwd naast het huidige schoolgebouw. De school kan tijdens de bouw gewoon gebruik blijven maken van de huidige klaslokalen en het schoolplein.Het Oelebred is zich bewust van haar functie als dorpsschool en er is daarom nadrukkelijk voor gekozen om tijdens het proces van de nieuw te bouwen school samen op te trekken met vertegenwoordigers van de sportvereniging, dorpsbelangen en kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk is voor de nieuwbouw van de sportzaal en door alle partijen is de wens is uitgesproken de school en de sportzaal met elkaar te verbinden. Stichting Baasis heeft daarom samen met de gemeente een uitvraag gedaan voor een zogenaamd  Design en Build traject. Hierbij is de ontwerp- en bouwopdracht uitgezet bij een aannemer, die binnen een vooraf gesteld kader (waaronder het  plan van eisen van de klankbordgroep van de school) samen met een architect een ontwerp heeft gemaakt voor zowel de school als de gymzaal. De ouders van de school en omwonenden van de school worden middels de website, nieuwsbrieven  en een Bouwkrant van Stichting Baasis op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw.  Ook worden met regelmaat inloopavonden georganiseerd door de school en de gemeente.
In mei 2019 zal de school haar intrek nemen in het nieuwe gebouw.