inloggen
emailadres wachtwoord

Kanjertraining op Het Oelebred

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Waarom Kanjertraining?
Elk kind verlangt naar een plek op school waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten  voor sociale situaties en streeft daarbij de volgende doelen na:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieĂ«n bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
De school 2 aanspreekpunten voor zowel kinderen en ouders wanneer het gaat om sociale veiligheid.

Dit zijn:
Aletta Jongman (a.jongman@stichtingbaasis.nl)
Marionne Sikma ( m.sikma@stichtingbaasis.nl

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website www.kanjertraining.nl

Kanjer Pestprotocol