inloggen
emailadres wachtwoord

Inschrijven nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt uw kind inschrijven door ons aanmeldformulier in te vullen en deze op school aan te leveren. Dit kan via ons mailadres: directie.hetoelebred@stichtingbaasis.nl  of via de post.

Ouders/verzorgers van een nieuwe leerling worden door de directie uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek.
Doel van dit gesprek is oriƫntatie op de school, wijze van werken, sfeer proeven en uitleg over de aanmeldprocedure.
Ouders krijgen ook een rondleiding door de school.

4 tot 6 weken voordat de leerling 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van de groep, waarin de leerling geplaatst wordt, contact op met de ouder/verzorger en nodigt hen uit voor een kennismakingsgesprek op school. In dit gesprek geeft de leerkracht informatie over de gang van zaken in en rondom de groep waarin de leerling geplaatst wordt. Tevens kunnen tijdens dit gesprek de data voor de wenmomenten afgesproken worden (max. 4 dagdelen)

Door verhuizing en/of verandering van school komen er ook tussentijds kinderen op school. Als u kind instroomt van een andere school zal de coƶrdinator passend onderwijs van onze school contact opnemen met de huidige school van uw kind. Nadat er overleg heeft plaatsgevonden bepalen we of uw kind definitief kan worden geplaatst op Het Oelebred.
Wanneer de inschrijving definitief is, kunt u een afspraak maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met die gegevens kunnen we er voor zorgen dat een mogelijke overgang zo soepel mogelijk verloopt.