We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

U kunt uw kind inschrijven door ons aanmeldformulier in te vullen en deze op school in te leveren. Dit kan via ons mailadres: directie.hetoelebred@stichtingbaasis.nl  of via de post.

Ouders van een nieuwe leerling worden door de directie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Doel van dit gesprek is kennismaking met de school, de wijze van werken, de sfeer proeven en uitleg over de inschrijfprocedure.

4 tot 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van de groep waarin de leerling geplaatst wordt, contact op met de ouders en nodigt hen uit voor een kennismakingsgesprek op school. In dit gesprek geeft de leerkracht informatie over de gang van zaken in de groep waarin de leerling geplaatst wordt. Tevens worden tijdens dit gesprek de data voor de wenmomenten afgesproken (max. 4 dagdelen).

Door verhuizing en/of verandering van school komen er ook tussentijds kinderen op school. Als een kind instroomt van een andere school zal de co√∂rdinator passend onderwijs van Het Oelebred contact opnemen met de huidige school van het kind. Nadat er overleg heeft plaatsgevonden wordt bepaald of de leerling definitief geplaatst kan worden op Het Oelebred.  
Wanneer de inschrijving definitief is, kunnen ouders een afspraak maken met de nieuwe leerkracht. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met die gegevens kunnen wij ervoor zorgen dat de overgang voor het kind zo soepel mogelijk verloopt.