We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Drents Verkeerslabel

In het schooljaar 2017-2018 heeft Het Oelebred het Drents verkeerslabel (DVL) behaald. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving meer informatie hierover:
http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onderwijs/dvl

Het verkeersonderwijs staat in alle groepen structureel op het rooster. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis hebben van de verkeersregels en de meest voorkomende verkeersborden. Daarbij vinden wij het van groot belang, dat de kinderen leren zich op een veilige manier in het verkeer te gedragen.

Voor ons onderwijs maken we gebruik van de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast zorgen we jaarlijks voor een activiteitenplan, waarin alle groepen aan bod komen. De leerlingen van groep 7/8 doen eens in de twee jaar mee aan het verkeersexamen van VVN.