We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

De school

'Een oelebred is in Frieslaand, Grunning, Drenthe en de Kop van Oaveriessel een dreikaantig bred an de gevel van de schure van boerderi'jen.
De dreihoek van holt, op 't heden ok van kunststof, stiet in de boabenhoek van de  gevel. Dit diel van 't schuurdak had 't miest verlet van bescharming teeng smerrig weer as wiend en reeng. In de dreihoek kan een gat of meerdere gatten zitten, 't oelegat. Hierdeur kunden  katoelen tussenbred en daok een nussien maken. De katoele was welkom um in de schure op  moezen te jagen. Zoas de uutdrokking gunk: 'Hi'j vret moezen en zöp gien melk'.


OBS Het Oelebred is de enige basisschool in het dorp Tynaarlo. De naam van de school verwijst naar het bord aan de gevel van Drentse boerderijen. Van oudsher is het oelebred een veilige plek waar achter uilen hun nest bouwen en hun jongen veilig grootbrengen.
Met de naam van de school willen wij uitdrukking geven aan onze opdracht: het overdragen van kennis en vaardigheden in een veilige en leerrijke omgeving. 

Ligging van de school   
De school ligt midden in het dorp Tynaarlo. Het heeft een groot schoolplein waar ook de groepen 1 en 2 gebruik van maken. Naast het schoolplein ligt een groot speelveld waar de school  tijdens de zomermaanden  ook gebruik van kan maken. Ook ligt net buiten het schoolterrein een pannakooi waar de kinderen kunnen voetballen. Er is een inpandige gymnastiekzaal waar de gymlessen worden gegeven.

De school maakt gebruik van zes klaslokalen, lespleinen,  een personeelskamer, een directiekamer en een kantoor van de coördinator passend onderwijs.
 
Schoolorganisatie
Het Oelebred maakt samen met OBS De Duinstee in Yde deel uit van een unit. Deze unit wordt geleid door unit directeur Sandra van der Veu. Marcel de Ruiter is unit coördinator voor OBS Het Oelebred en OBS De Duinstee

Integraal Kindcentrum
Samen met kinderopvangorganisatie Kids First wil de school zich de komende jaren ontwikkelen tot Integraal Kindcentrum (IKC). 
Een IKC is een organisatievorm voor opvang en onderwijs voor kinderen waarbij wordt samengewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en met één team dat bestaat uit pedagogisch medewerkers en leerkrachten.