inloggen
emailadres wachtwoord

De school

'Een oelebred is in Frieslaand, Grunning, Drenthe en de Kop van Oaveriessel een dreikaantig bred an de gevel van de schure van boerderi'jen.
De dreihoek van holt, op 't heden ok van kunststof, stiet in de boabenhoek van de gevel. Dit diel van 't schuurdak had 't miest verlet van bescharming teeng smerrig weer as wiend en reeng. In de dreihoek kan een gat of meerdere gatten zitten, 't oelegat. Hierdeur kunden katoelen tussenbred en daok een nussien maken. De katoele was welkom um in de schure op moezen te jagen. Zoas de uutdrokking gunk: 'Hja frette mûzen en sûpe gjin molke', hi'j vret moezen en zöp gien melk'.


OBS Het Oelebred is de enige basisschool in het dorp Tynaarlo. De naam van de school verwijst naar het bord aan de gevel van Drentse boerderijen. Van oudsher is het oelebred een veilige plek waar achter uilen hun nest bouwen en hun jongen veilig grootbrengen.
Met de naam van de school willen wij uitdrukking geven aan onze opdracht: het overdragen van kennis en vaardigheden in een veilige en leerrijke omgeving. 

Ligging van de school   
De school ligt midden in het dorp Tynaarlo. Het heeft een groot schoolplein waar ook de groepen 1 en 2 gebruik van maken. Naast het schoolplein ligt een groot speelveld waar de school ook gebruik van kan maken. Op loopafstand van de school is een gymnastiekzaal waar de gymlessen worden gegeven.
De school maakt gebruik van vijf klaslokalen, een gemeenschappelijke ruimte met podium (het Oelenest), een personeelskamer, een directiekamer en een kantoor van de coördinator passend Onderwijs (CPO'er).
 
Schoolorganisatie
Het Oelebred maakt samen met OBS De Duinstee in Yde deel uit van een unit. Deze unit wordt geleid door unit directeur Leonie Magnin. Marcel de Ruiter is unit coördinator voor OBS Het Oelebred en OBS De Duinstee