inloggen
emailadres wachtwoord

Bilbliotheek op school

Wat is de bibliotheek op school? 

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen; op school en thuis.


De kinderen lenen boeken uit de bibliotheek op school, die gebruikt worden om op school te lezen. 1x per week, op vrijdag, kunnen de kinderen boeken ruilen in de schoolbibliotheek. Ouders zorgen tijdens het ruilen op de vrijdagmorgen voor de digitale administratie.

Inlog Schoolwise