We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Onderwijs op afstand, informatiebrief 8 april

09-04-2020
We zij alweer aan het einde van de vierde week waarin de school gesloten is.
Wennen doet het niet, want we missen het contact met de kinderen. Maar we beginnen wel meer en meer onze draai te vinden in het aanbieden van onderwijs op afstand en het op afstand begeleiden van de kinderen. 

We realiseren ons heel goed dat het voor jullie als ouders een enorme klus is om je kind(eren) thuis te begeleiden en ondersteunen met hun schoolwerk. Lukt het niet goed of zijn er vragen? Schroom niet en neem contact op met de leerkrachten of met zorgcoördinator Aletta Jongman.

Koningsspelen
Op vrijdag 17 april zouden de Koningsspelen plaatsvinden. Helaas kunnen we dat nu niet op school doen, maar gymnastiekdocent Jolanda heeft wel allemaal leuke activiteiten bedacht voor deze dag die de kinderen thuis kunnen doen. Deze activiteiten en spelletjes zijn in de loop van volgende week te vinden in de map bewegen op Teams. In de weektaak zal naar deze activiteiten worden verwezen.
We zouden het natuurlijk erg leuk vinden om foto's te ontvangen van de kinderen wanneer zij deze activiteiten uitvoeren. We hopen dat de fotopagina op de website van de school oranje kleurt op deze dag!

Ziekmeldingen

Is uw zoon/dochter ziek? Ook al zijn de kinderen niet op school, we vragen u om het toch aan ons door te geven zodat wij op de hoogte zijn en er rekening mee kunnen houden.

Nieuwe schoolplein
Op een aantal stukken van het nieuwe schoolplein is deze week gras ingezaaid. We hebben het afgezet met lint en borden neergezet met het verzoek er voorlopig even niet op te spelen. Zo kan het gras mooi groeien en hebben we straks een prachtig groen schoolplein!

Fijn paasweekend!

Informatiebrief sluiting scholen en onderwijs op afstand, 1 april

01-04-2020
Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat de scholen tot de meivakantie gesloten moeten blijven. Een noodzakelijk en begrijpelijk besluit, maar met de nodige impact en gevolgen voor ons allemaal.

Zoals in een eerdere informatiebrief vermeld kan op donderdag 2 april tussen 18.00 en 19.30 uur, door één ouder het nieuwe schoolwerk worden opgehaald volgens onderstaand schema:

Achternaam kind(eren) beginnend met:

A t/m H: tussen 18.00 en 18.30 uur
I t/m N: tussen 18.30 en 19.00 uur
O t/m Z: tussen 19.00 en 19.30 uur

U kunt ook gemaakte werkbladen, volle werkboekjes en eventueel afgeronde lesboeken inleveren in het lokaal van uw kind(eren). Voor ouders van leerlingen van groep 1 en 2 ligt knutselmateriaal klaar.

Wij verzoeken u de school naar binnen te gaan door de deur aan de schoolpleinzijde.
Het werk ligt (in tegenstelling tot een eerder bericht) klaar in het lokaal van uw kind(eren).
U kunt het schoolwerk ophalen/inleveren en de school weer verlaten via de onderbouwuitgang, de uitgang bij de parkeerplaats of de (nood)uitgang bij groep 4.

Neemt u vooral de kortste route, loop niet onnodig door de school en houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.

Onderwijs op afstand, informatiebrief 27 maart

27-03-2020
Gebruik Microsoft Teams 
Met ingang van komende week zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 uiterlijk zondag 17.00 uur klaarzetten op Microsoft Teams: de weektaak, extra werk, nakijkbladen en eventueel instructiefilmpjes. Op deze manier kunnen kinderen en ouders de informatie gemakkelijk terugvinden en wordt u als ouder niet overstelpt met mail. Indien u geen gebruik kunt maken van Microsoft Teams kunt u dat bij de leerkracht van uw kind(eren) kenbaar maken. Zij zullen de informatie dan per mail aan u toesturen.
Ouders van de groepen 1 t/m 3 ontvangen de informatie de komende week per mail. (groep 3 ontvangt de informatie deze week op twee manieren i.v.m overgangsfase naar Microsoft Teams)
 
Ipads voor thuisgebruik
De Ipads van de school zullen zodanig worden ingericht dat zij voor leerlingen thuis te gebruiken zijn. Ouders/verzorgers die geen beschikking hebben over een computer voor het thuiswerken van hun kind, kunnen een aanvraag voor bruikleen indienen via l.magnin@stichtingbaasis.nl. Aanvragen kan t/m maandag 30 maart a.s.
Omdat er slechts een beperkt aantal Ipads beschikbaar is, verzoek ik u om de aanvraag te voorzien van een korte motivatie waarom u gebruik wilt maken van deze tijdelijke regeling. 

Afname toetsen
Omdat we natuurlijk ook in deze weken zicht willen houden op de ontwikkeling van de kinderen, gaan we starten met de afname van toetsen op afstand. Dit kan op verschillende manieren: op papier in het toetsboek, via Gynzy of tijdens een chatsessie met de leerkracht via Microsoft Teams. Informatie over het toetsen ontvangt u via de leerkrachten.
 
Ophalen schoolwerk
Op donderdag 2 april tussen 18.00 en 19.30 uur ligt in de centrale hal schoolwerk klaar voor de kinderen van groep 1 t/m 8. We vragen per gezin één ouder om dit werk te komen ophalen.
Als ingang kunt u de deur aan de pleinzijde gebruiken, de uitgang is de deur naar de parkeerplaats.
We verzoeken u om langs te komen volgens onderstaand schema.
 
Achternaam kind(eren) beginnend met:
A t/m H: tussen 18.00 en 18.30 uur
I t/m N: tussen 18.30 en 19.00 uur
O t/m Z: tussen 19.00 en 19.30 uur

 
Wilt u tijdens het ophalen rekening houden met de richtlijn om 1,5 meter afstand van elkaar te houden?

Corona informatie en aandachtspunten
Bovenstaande levert bij ons allen vragen en stress op. Vragen van jonge kinderen zijn opgepakt door de GGD Drenthe.  Ze hebben het boekje "Hallo-ik-ben-Corona" gemaakt. Hierin staat in kindertaal uitgelegd, wat het virus Corona is. 
De situatie kan thuis veel spanningen opleveren. Vertel het de leerkracht, zij kunnen samen met jullie zoeken naar oplossingen voor de leerling. 
GGD Drenthe en Veilig Thuis Drenthe hebben een document opgesteld: Over Corona en wat je wél kunt doen. Beide documenten zijn terug te vinden in Microsoft Teams en zijn toegezonden per mail.

Op dit moment wordt er veel van ons allen gevraagd. 
De kinderen missen hun leerkracht, wij missen de kinderen.  
Ouders moeten naast hun gewone werk de kinderen begeleiden met hun schoolwerk.
Leerkrachten doen hun werk op afstand zo goed als mogelijk, maar moeten er daarnaast ook zijn voor hun kinderen en ouders.

We doen allemaal ons best. Dit doen we allemaal op onze eigen manier en dat is helemaal prima.
 

Onderwijs op afstand, informatiebrief 24 maart

24-03-2020
We willen onze leerlingen de komende tijd zoveel als mogelijk in staat stellen om thuis te kunnen werken. We vinden het daarbij belangrijk om rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Daarnaast realiseren we ons zeer goed, dat het niet voor alle ouders haalbaar is om dagelijks thuis hun kinderen te begeleiden. Ouders werken vanuit huis of hebben een vitaal beroep waardoor zij van huis zijn. Er komt veel op ons allen af maar met elkaar zullen we onze weg hierin moeten vinden.
Ik verzoek u daarom met klem: deel het met de leerkrachten wanneer uw kind teveel of te weinig werkt heeft, wanneer uw kind de lesstof moeilijk vindt of wanneer u hulp nodig heeft bij het thuisonderwijs. 
Samen zoeken we naar een oplossing.
 
We hebben in overweging genomen om de netbooks en Ipads van school beschikbaar te stellen aan gezinnen die daar behoefte aan hebben. Dit blijkt echter niet mogelijk omdat deze apparaten zoals ze nu zijn ingesteld, alleen werken op het schoolsysteem en niet daarbuiten. Op dit moment onderzoekt Stichting Baasis of er mogelijk een andere manier is om ouders hierin te ondersteunen. 
 
Deze week zijn we met de groepen 4 t/m 8 gestart met het werken met Office Teams. Dit programma biedt veel mogelijkheden als het gaat om het plaatsen van o.a instructiefilmpjes, extra werkbladen en nakijkbladen. Ook kunnen leerkrachten met Office Teams videobellen met kinderen.
Groep 3 is deze week aan de slag gegaan met een digitaal prikbord: Padlet.

We hebben als team met elkaar afgesproken dat er wekelijks ten minste één contactmoment zal zijn. Voor de groepen 1 t/m 3 zal dat telefonisch zijn met voornamelijk de ouders. Voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8  willen we dit ook graag met leerlingen,  indien mogelijk via Office Teams en anders telefonisch. U ontvangt hierover meer informatie via de leerkrachten.
Vanzelfsprekend blijven alle leerkrachten onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen.
 
Wat het toetsen betreft zijn we nog op zoek naar een manier om deze de komende tijd op afstand te kunnen afnemen. Met uitzondering van een aantal digitale toetsen, worden er deze week verder nog geen toetsen afgenomen.
 
Tot slot wil u er graag op wijzen dat de bibliotheken in Zuidlaren en Vries, ondanks dat zij gesloten zijn, wel de mogelijkheid bieden om boeken te reserveren. De bibliotheken bezorgen de gereserveerde boeken bij u thuis. Meer informatie kunt u vinden op: 
https://www.bibliotheekzuidlaren.nl/online-bibliotheek 
 
en
 
 https://www.bibliotheekvries.nl/online-bibliotheek
 

Onderwijs op afstand, informatiebrief 20 maart

20-03-2020
De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het is voor iedereen een ingrijpende en onwerkelijke situatie. We overleggen als team op dit moment intensief met elkaar hoe we het zogenoemde onderwijs op afstand zo goed als mogelijk kunnen organiseren.
 
In deze mail wil ik u over de volgende zaken informeren:
 
 • De ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen aanstaande maandag per mail van de leerkrachten een nieuwe weektaak.
 • De ouders van kinderen uit groep 1-2 ontvangen maandag van de leerkrachten per mail met nieuwe activiteiten voor de kinderen. Kinderen van groep 2 krijgen ook werkbladen e.d. als thuiswerk. Ouders van groep 2 leerlingen die thuis niet kunnen printen kunnen maandag voor 15.00 uur een mail sturen naar juf Jorike of juf Carina. Zij zorgen ervoor dat het werk klaarligt op school om opgehaald te worden op maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur .
 • Op dinsdag ontvangen ouders vanaf groep 4 informatie over de nieuwe tekst van Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen). Deze tekst met actuele vragen is iedere week pas op dinsdag online beschikbaar.
 • Op maandag wordt per mail een nieuw beweegrooster aan u toegezonden. 
 • Wij hopen dat u als ouder zelf het werk van de kinderen kunt nakijken; komende week ontvangt u per mail enkele nakijkbladen. Kinderen vanaf groep 6 kunnen in veel gevallen ook zelf hun werk nakijken.
 • Mocht u te weinig schriften hebben, grijze potloden of gummen? We hebben bij de Alldro (Dorpsstraat 26A) een voorraadje neergelegd die door ouders kunnen worden opgehaald. Om teveel aanloop bij de Alldro te vermijden, graag onderling afstemmen wie de spullen ophaalt.  
 • Als u merkt dat uw kind veel moeite heeft met bepaalde lesstof, geeft u dit dan aan bij de leerkracht
 • De leerkrachten zijn op eigen werkdagen onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. 
 • De school is gesloten. Wanneer ouders beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen zij hun kind(eren)  aanmelden voor onderwijs op school. Het betreft alleen noodopvang en ouders wordt nadrukkelijk verzocht naar andere opvangmogelijkheden te zoeken. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we geen grote groepen kinderen bij elkaar zetten. Een lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Om een goede planning te kunnen maken en overzicht te houden verlopen op dit moment alle aanmeldingen via mij. Ik verzoek u uw aanvraag voor onderwijs en/of naschoolse opvang minimaal één dag van te voren en voor 15.00 uur door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl
  Wanneer er geen aanvragen zijn is het gebouw gesloten.
 • Begin deze week heeft een spoedoverleg plaatsgevonden met de gemeente en de veiligheidsregio. Er is besloten een aantal locaties voor kinderopvang open te houden t.b.v. noodopvang en het merendeel van de kinderopvanglocaties (o.a.in Vries) te sluiten. Voor locatie Tynaarlo geldt dat de locatie voorlopig open blijft. Dit betekent dat ouders uit de regio in geval van nood hun kind(eren) naar onze locatie kunnen brengen voor buitenschoolse en peuteropvang.
 • We kunnen alleen kinderen opvangen zonder ziekteverschijnselen.
 • De komende dagen bespreken we als team met elkaar:
  -Op welke wijze we de kinderen op afstand instructie kunnen geven.
  -Hoe de kinderen met hun leerkracht contact kunnen hebben (we moeten hierbij uiteraard rekening houden met de regels omtrent AVG)
  -Welke afspraken we maken over het afnemen van toetsen.

Over deze zaken infomeren we u begin volgende week.
 
Tot slot wil ik u bedanken voor de positieve reacties die leerkrachten hebben ontvangen, op het samenstellen en rondbrengen van de huiswerkpakketten. Dat doet ze goed.
En wens ik u heel veel succes, plezier en wijsheid toe in de huiswerkbegeleiding van uw kind(eren).
 

informatie over thuiswerken

20-03-2020
De eerste week van thuisonderwijs zit erop. Het is voor iedereen een ingrijpende en onwerkelijke situatie. We overleggen als team op dit moment intensief met elkaar hoe we het zogenoemde onderwijs op afstand zo goed als mogelijk kunnen organiseren.  

In deze mail wil ik u over de volgende zaken informeren:   

De ouders van kinderen van de groepen 3 t/m 8 ontvangen aanstaande maandag per mail van de leerkrachten een nieuwe weektaak. 
De ouders van kinderen uit groep 1-2 ontvangen maandag van de leerkrachten per mail met nieuwe activiteiten voor de kinderen. Kinderen van groep 2 krijgen ook werkbladen e.d. als thuiswerk. Ouders van groep 2 leerlingen die thuis niet kunnen printen kunnen maandag voor 15.00 uur een mail sturen naar juf Jorike of juf Carina. Zij zorgen ervoor dat het werk klaarligt op school om opgehaald te worden op maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur . 
Op dinsdag ontvangen ouders vanaf groep 4 informatie over de nieuwe tekst van Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen). Deze tekst met actuele vragen is iedere week pas op dinsdag online beschikbaar. 
Op maandag wordt per mail een nieuw beweegrooster aan u toegezonden.  Wij hopen dat u als ouder zelf het werk van de kinderen kunt nakijken; komende week ontvangt u per mail enkele nakijkbladen. Kinderen vanaf groep 6 kunnen in veel gevallen ook zelf hun werk nakijken. 
Mocht u te weinig schriften hebben, grijze potloden of gummen? We hebben bij de Alldro (Dorpsstraat 26A) een voorraadje neergelegd die door ouders kunnen worden opgehaald. Om teveel aanloop bij de Alldro te vermijden, graag onderling afstemmen wie de spullen ophaalt. 
Als u merkt dat uw kind veel moeite heeft met bepaalde lesstof, geeft u dit dan aan bij de leerkracht 
De leerkrachten zijn op eigen werkdagen onder schooltijd per mail bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders. 

De school is gesloten. Wanneer ouders beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen zij hun kind(eren)  aanmelden voor onderwijs op school. Het betreft alleen noodopvang en ouders wordt nadrukkelijk verzocht naar andere opvangmogelijkheden te zoeken. Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden willen we geen grote groepen kinderen bij elkaar zetten. Een lijst met cruciale beroepen kunt u vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen  
Om een goede planning te kunnen maken en overzicht te houden verlopen op dit moment alle aanmeldingen via mij. Ik verzoek u uw aanvraag voor onderwijs en/of naschoolse opvang minimaal één dag van te voren en voor 15.00 uur door te geven via l.magnin@stichtingbaasis.nl
Wanneer er geen aanvragen zijn is het gebouw gesloten. 

Begin deze week heeft een spoedoverleg plaatsgevonden met de gemeente en de veiligheidsregio. Er is besloten een aantal locaties voor kinderopvang open te houden t.b.v. noodopvang en het merendeel van de kinderopvanglocaties (o.a.in Vries) te sluiten. Voor locatie Tynaarlo geldt dat de locatie voorlopig open blijft. Dit betekent dat ouders uit de regio in geval van nood hun kind(eren) naar onze locatie kunnen brengen voor buitenschoolse en peuteropvang. 
We kunnen alleen kinderen opvangen zonder ziekteverschijnselen. 

De komende dagen bespreken we als team met elkaar: 

 • Op welke wijze we de kinderen op afstand instructie kunnen geven 
 • Hoe de kinderen met hun leerkracht contact kunnen hebben (we moeten hierbij uiteraard rekening houden met de regels omtrent AVG) 
 • Welke afspraken we maken over het afnemen van toetsen.
 
Over deze zaken infomeren we u begin volgende week.
 
Tot slot wil ik u bedanken voor de positieve reacties die leerkrachten hebben ontvangen, op het samenstellen en rondbrengen van de huiswerkpakketten. Dat doet ze goed. En wens ik u heel veel succes, plezier en wijsheid toe in de huiswerkbegeleiding van uw kind(eren).
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande informatie dan hoor ik het graag.


Met vriendelijke groet,
 
Leonie Magnin

Sluiting school: informatie over thuisonderwijs en opvang

17-03-2020
 • Kinderen van ouders die beide werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep kunnen indien gewenst de komende weken terecht op school of kinderopvang (VSO of BSO).
 • Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de school (bericht onder Algemeen nieuws). Mocht er vanuit de overheid een aanvulling komen op deze lijst, dan zullen wij deze op de website plaatsen
 • Om ervoor te zorgen dat er een leerkracht en/of pedagogisch medewerkster op school en/of de opvang aanwezig is, verzoek ik u (indien dit mogelijk is) minimaal 2 dagen van tevoren door te geven wanneer uw kind naar school of de opvang gaat. Dit kan uitsluitend via l.magnin@stichtingbaasis.nl (niet via de leerkrachten) 
 • Kinderen met ziekteverschijnselen  (hoesten, verkouden en/of koorts) kunnen we helaas niet ontvangen 
 • Dinsdagmiddag 17 maart ontvangt u van de leerkrachten (groepen 1 t/m 8) van uw kind(eren) een mailbericht met informatie over de wijze waarop we het thuisonderwijs de komende weken gaan organiseren 
 • Dinsdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur brengen de leerkrachten aan huis een plastic tas met:
  - schoolboeken, werkboeken, werkschriften
  - de weektaak
  - informatie over inloggen 
 • De tas met thuiswerk is voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8
 • Een leerkracht geeft de tas bij de deur af. Indien er niemand thuis is, zetten zij de tas op een veilige plek bij het huis
 • De leerkrachten zijn op hun werkdagen onder schooltijd per mail te bereiken voor vragen. Als u of uw kind graag een belafspraak wilt maken met een van de leerkrachten dan kunt u dit per mail aangeven 
 • Kinderen die op school komen, nemen hun tas met werk mee 
 • Alle OV, OC en MR bijeenkomsten, gepland in de periode t/m 6 april komen te vervallen 
 • Voor het openingsfeest zullen we een nieuwe datum plannen
Donderdag 19 maart aanstaande zitten we opnieuw als team om tafel om een en ander te evalueren en indien nodig nieuwe afspraken te maken.
Vrijdag 20 maart ontvangen alle ouders opnieuw een algemeen mailbericht.
 

Sluiting i.v.m. corona virus

15-03-2020
Beste ouders/ verzorgers,

Vanmiddag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten met ingang van morgen tot en met maandag 6 april. 

De maatregelen zijn:
 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Voor deze ouders geldt dat zij hun kind(eren), indien zij niet verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben, naar school of de opvang kunnen brengen.

  Onderstaand de lijst met cruciale beroepen:
 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).
Ik verzoek u per mail via l.magnin@stichtingbaasis.nl 
door te geven wanneer u uw kind(eren) wel op school brengt morgen.

De komende dagen gaat we met elkaar overleggen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen die thuis zijn onderwijs op afstand kunnen krijgen. We zullen u hierover uiterlijk aanstaande woensdag informeren.


Met vriendelijke groet,
Leonie Magnin


Brief Stichting Baasis

Nieuwe conciërge

12-03-2020
Deze week gaat Amalia Teymurov- Aroetoenian, vanuit het project Meedoenbaan van de gemeente Tynaarlo, op school aan de slag als vrijwillig conciërge. Amalia gaat werken op de dinsdag en donderdag vanaf 7.45 uur tot ongeveer 11.00 uur.

Nieuwe pedagogisch medewerksters voor de tussenschoolse en buitenschoolse opvang

10-03-2020
Vorige week heeft Chantal Martens haar start gemaakt als pedagogisch medewerkster bij de tussenschoolse en buitenschoolse opvang. Met ingang van komende week zal Anje Jansen uit Annen gaan meedraaien in het team.

Vanzelfsprekend zullen beide nieuwe collega's zich binnenkort in de nieuwsbrief aan u voorstellen.