We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Algemeen nieuws

Deze pagina toont een overzicht van het laatste algemene nieuws.

Koningsdag Het Oelebred

16-04-2021
Op vrijdag 23 april vieren wij op school Koningsdag. Vanwege de Coronamaatregelen zullen we de activiteiten met de klassen afzonderlijk uitvoeren. Het programma bestaat uit een aantal thema’s zoals bewegen, creatief, culinair en dans aangevuld met activiteiten die in elke klas door de leerkracht zelf kunnen worden bepaald.
Om de dag een feestelijk tintje te geven zou het leuk zijn als de kinderen één of meerdere oranje kledingstukken of versieringen aandoen. Ook mag de fiets, step of waveboard koninklijk gepimpt worden. Samen gaan we er een leuke, actieve en gezellige dag van maken!

Oudergesprekken en rapporten

09-04-2021
Door de thuiswerkperiode is de planning dit schooljaar wat opgeschoven. Daardoor krijgen de leerlingen van gr 3 t/m 8, pas op vrijdag 23 april hun eerste rapport mee naar huis.

Voor die tijd krijgt u een uitnodiging voor een oudergesprek via Teams, zodat u op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind. Voor de bovenbouw (gr 5 t/m 7) worden ook de leerlingen uitgenodigd voor het ouder-kind-gesprek.

Leerlingen van groep 8 hebben al eerder gesprekken gevoerd i.v.m. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en worden nu niet uitgenodigd.
We zijn trots op onze leerlingen en hun prestaties en delen dit graag met jullie in een gesprek.

Nieuws uit de MR:

09-04-2021
Door de bijzondere tijd waar we in leven, merken we als MR dat we minder contact hebben met u en dat we minder zichtbaar zijn. Aangezien de MR er is om u als ouder/verzorger te vertegenwoordigen in de school, willen we voor u zichtbaarder maken wat wij doen. Daarom vindt u vanaf nu een korte update na iedere vergadering. Wilt u graag de notulen lezen? Deze kunt u vinden op de website. 

Begin 2021 heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen de oudergeleding van de MR.  Sander Elema heeft zitting genomen in de MR. Samen met Miranda Sloots zitten zij nu namens de ouders in de MR. Janine Kregel en Vivian Bartelds zitten namens het personeel in de MR. Door deze wisseling hebben we ervoor gekozen gezamenlijk een MR- cursus te volgen, zodat we allemaal op de hoogte zijn wat er van een MR-lid verwacht wordt.  
In de vergaderingen van 2021 hebben de volgende onderwerpen op de agenda gestaan: 
 • Huisvesting.
  Update over de noodunit, waar deze geplaatst gaat worden en hoe de planning er uit ziet. 
 • IKC
  Hoe gaat de samenwerking en wat zijn de volgende stappen (peuteropvang) 
 • Thuisonderwijs
  Evaluatie van de tweede periode van thuisonderwijs. 
 • Scholing van het team
  Het team krijgt de komende margedagen een scholing EDI (expliciet directe instructie) 
 • Tussentijdse evaluatie van het schooljaarplan. 
 • Formatie schooljaar 2021-2022 
 • Inzet van coronagelden.  

Nationale buitenlesdag

08-04-2021
Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom doet onze school mee aan de nationale buitenlesdag 2021 die wordt georganiseerd door Jantje Beton en IVN natuureducatie mee. 

Op dinsdag 13 april zullen een deel van de lessen buiten gegeven worden.
Buiten lesgeven biedt de leerkrachten nog meer mogelijkheden om uitdagende lessen te geven. Het zijn lessen waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun lichaam en zintuigen gebruiken tijdens het leren. Bewegen tijdens het leren is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar heeft ook positieve effecten op cognitieve processen.

Schoolfotograaf vrijdag 16 april

08-04-2021
Vrijdag 16 april komt de schoolfotograaf op school.
Natuurlijk hebben we in verband met corona maatregelen wel het een en ander aan moeten passen in vergelijking tot vorige jaren. Zo blijft de fotograaf ten alle tijde op anderhalve meter afstand en worden er wel individuele foto's en een groepsfoto van de eigen groep genomen, maar geen familiefoto's.  

We hopen dat we de informatie (website & inloggegevens) waar u de foto's kunt bekijken en eventueel bestellen nog voor de meivakantie kunnen geven. 


Paasviering

25-03-2021
We vieren donderdag 1 april Pasen op school. Ondanks de corona-beperkingen gaan we het op een leuke manier met elkaar te vieren.

De groepen 5 t/m 8 hebben 's ochtends een vossenjacht in het dorp.
's Middags zullen er diverse activiteiten binnen de klas georganiseerd worden.

De groepen 1 t/m 4 hebben een speurtocht, waarbij de kinderen op het plein en het veldje op zoek zullen gaan naar bijzondere plaatjes.
's Ochtends hebben de groepen verschillende activiteiten in de klas.

De voorverpakte lunch en het fruit wordt verzorgd door onze oudervereniging.

Een verzoek aan de ouders: Willen jullie de kinderen 2 hardgekookte eieren mee willen geven deze dag? De kinderen hebben de eieren nodig bij de activiteiten. 

Margedag 6 april

25-03-2021
Even een 'reminder'. Dinsdag 6 april aanstaande hebben we weer een margedag. De kinderen zijn deze dag vrij van school. 

Schoolfruit

24-03-2021
Zoals u weet krijgen de kinderen van Het Oelebred 3 keer week gratis fruit en/of groente aangeboden. Dit is voor de ouders gratis en wordt bekostigd door een subsidie van schoolfruit.eu. Als gevolg van de lockdown wordt de schoolfruit periode overigens verlengd met 5 week. De laatste levering van schoolfruit is dit schooljaar in de week van 31 mei (week 22)

We verstrekken dit fruit op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen zou u uw kind dus niets extra's mee te hoeven geven. Maar uiteraard zit er ook wel eens een onbekende fruit- of groentesoort bij die uw kind echt niet lekker vindt. We stimuleren uiteraard de kinderen om elke fruit- en groentesoort te proberen, maar als ze het echt niet lusten..... 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van schoolfruit.eu. In deze nieuwsbrief staat elke week vermeld welke fruit en groentesoorten er wekelijks geleverd worden. Mocht er iets tussen staan waarvan u weet dat uw kind dit echt niet lust, kunt u natuurlijk een vervangende fruitsoort aan uw kind meegeven.

We vragen u, vanuit onze 'gezonde school gedachte', nadrukkelijk om op woensdag, donderdag en vrijdag uw kind géén koekjes of iets dergelijks mee te geven naar school.  

Aanmelden nieuwe leerlingen

22-03-2021
In de komende periode gaan we, achter de schermen, alweer kijken naar de formatie voor het schooljaar 2021 - 2022. Bij het maken van de formatie, wordt o.a. gekeken naar het aantal groepen dat we het komende schooljaar kunnen formeren. Het is voor ons fijn om te weten welke kinderen komend schooljaar 4 jaar worden.  

Als uw zoon of dochter bijna 3 jaar is, zou u het dan willen aanmelden als leerling op onze school?  Via   deze link  komt u op de pagina, waar u ons aanmeldformulier kunt vinden. Vindt u het prettiger om het aanmeldformulier op papier te ontvangen, dan kunt u dit laten weten, door een mail sturen naar: directie.hetoelebred@stichtingbaasis.nl    

Kent u een 3-jarige in uw omgeving, die nog niet is aangemeld, zou dan u de ouders erop willen attenderen dat het mogelijk is om een oriënterend gesprek in te plannen en een kijkje te nemen bij ons op school?

Alvast hartelijk dank. 


Thuiswerken na ziekmelding

18-03-2021
Als u uw kind ziek meldt, omdat het klachten heeft die gerelateerd kunnen worden aan Corona, kan uw kind pas weer naar school na een negatieve testuitslag óf (als u niet test) nadat het 24 uur klachtenvrij is. 

Afhankelijk van de mate waarin uw kind ziekteverschijnselen heeft, willen we ze, in de periode dat ze thuis zijn, wel werk aanbieden. Dat doen we vanaf groep 3 op de 2e dag na het ziekmelden. U krijgt van de groepskleerkracht dan een pakketje huiswerk en/of digitaal werk dat uw kind kan maken.