We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Koningsdag Het Oelebred

vrijdag 16 april 2021
Op vrijdag 23 april vieren wij op school Koningsdag. Vanwege de Coronamaatregelen zullen we de activiteiten met de klassen afzonderlijk uitvoeren. Het programma bestaat uit een aantal thema’s zoals bewegen, creatief, culinair en dans aangevuld met activiteiten die in elke klas door de leerkracht zelf kunnen worden bepaald.
Om de dag een feestelijk tintje te geven zou het leuk zijn als de kinderen één of meerdere oranje kledingstukken of versieringen aandoen. Ook mag de fiets, step of waveboard koninklijk gepimpt worden. Samen gaan we er een leuke, actieve en gezellige dag van maken!

Activiteitenkalender week 16

donderdag 15 april 2021
link

Engels in de buitenlucht

donderdag 15 april 2021
Dinsdag 13 april was het de Nationale buitenlesdag. 
In de zon, maar met een frisse wind renden de kinderen van groep 7/8 net zo lang heen en weer totdat ze alle Engelse woorden met daarbij de Nederlandse vertaling hadden gevonden. 
Hartstikke leuk en bovendien kennen we nu een hoop Engelse woordjes (allemaal te maken met buiten; wat zie je om je heen op het plein) erbij!
Kortom; voor herhaling vatbaar! 

Oudergesprekken en rapporten

vrijdag 9 april 2021
Door de thuiswerkperiode is de planning dit schooljaar wat opgeschoven. Daardoor krijgen de leerlingen van gr 3 t/m 8, pas op vrijdag 23 april hun eerste rapport mee naar huis.

Voor die tijd krijgt u een uitnodiging voor een oudergesprek via Teams, zodat u op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind. Voor de bovenbouw (gr 5 t/m 7) worden ook de leerlingen uitgenodigd voor het ouder-kind-gesprek.

Leerlingen van groep 8 hebben al eerder gesprekken gevoerd i.v.m. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en worden nu niet uitgenodigd.
We zijn trots op onze leerlingen en hun prestaties en delen dit graag met jullie in een gesprek.

Nieuws uit de MR:

vrijdag 9 april 2021
Door de bijzondere tijd waar we in leven, merken we als MR dat we minder contact hebben met u en dat we minder zichtbaar zijn. Aangezien de MR er is om u als ouder/verzorger te vertegenwoordigen in de school, willen we voor u zichtbaarder maken wat wij doen. Daarom vindt u vanaf nu een korte update na iedere vergadering. Wilt u graag de notulen lezen? Deze kunt u vinden op de website. 

Begin 2021 heeft er een wisseling plaatsgevonden binnen de oudergeleding van de MR.  Sander Elema heeft zitting genomen in de MR. Samen met Miranda Sloots zitten zij nu namens de ouders in de MR. Janine Kregel en Vivian Bartelds zitten namens het personeel in de MR. Door deze wisseling hebben we ervoor gekozen gezamenlijk een MR- cursus te volgen, zodat we allemaal op de hoogte zijn wat er van een MR-lid verwacht wordt.  
In de vergaderingen van 2021 hebben de volgende onderwerpen op de agenda gestaan: 
 • Huisvesting.
  Update over de noodunit, waar deze geplaatst gaat worden en hoe de planning er uit ziet. 
 • IKC
  Hoe gaat de samenwerking en wat zijn de volgende stappen (peuteropvang) 
 • Thuisonderwijs
  Evaluatie van de tweede periode van thuisonderwijs. 
 • Scholing van het team
  Het team krijgt de komende margedagen een scholing EDI (expliciet directe instructie) 
 • Tussentijdse evaluatie van het schooljaarplan. 
 • Formatie schooljaar 2021-2022 
 • Inzet van coronagelden.  
vorige pagina | volgende pagina