We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Leerlingenraad

donderdag 4 juli 2019
door Marcel de Ruiter
Met de start in ons nieuwe schoolgebouw zijn we ook gestart met de oprichting van de leerlingenraad.

Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die (jaarlijks) gekozen worden door hun eigen klas uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 
De leerlingenraad komt eens  per 6 week bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De leden van de leerlingenraad nemen alle bespreekpunten vanuit hun eigen groep en vanuit de ideeënbus mee naar de vergadering. Deze komen op de agenda en er wordt en een schriftelijk verslag gemaakt. 

In de leerlingenraad zit een leerling uit groep 5 (Lynn), groep 6 (Ben), groep 7 (Carlijn) en uit groep 8 (Silke). De leerlingenraad wordt begeleid door Juf Sandra en meester Marcel. 

Silke (voorzitter): "Ik ben Silke, 11 jaar oud en zit in groep 8. Ik ben bij de leerlingenraad gekomen, omdat ik het leuk vind om dingen te verzinnen en stukjes te schrijven. Ik ben ook best wel creatief.
Ik vind dat de kinderen een mooie, leuke school verdienen. De leerlingenraad is goed bezig en de kinderen komen met allerlei leuke ideeën. Het is wel jammer dat groep 8 al bijna van de basisschool gaat, maar ik hoop dat dit een geweldige school wordt!!!!!"

Lynn: "Ik ben uitgekozen door groep 5 om mijn klas te vertegenwoordigen. Ik ga ervoor zorgen dat de school er goed uitziet door meer prullenbakken neer te zetten. En dat de school gezelliger wordt door een beter rooster voor de pannakooi. Als jullie goede ideeën hebben voor het nieuwe plein, mogen jullie dat inleveren bij de ingang van de school"

Ben: "Ik ben gekozen om in de leerlingenraad te zitten voor groep 6. We overleggen regelmatig wat anders moet of beter kan. Samen met nog 3 andere kinderen praten we daarover. Ik ben van de post. We krijgen ook nog een ideeënbus in het Oelebred. Als we normale post krijgen moet ik het inbrengen in de vergaderingen. Het is superleuk!"

Carlijn: "Hoi, ik ben Carlijn. Ik zit in groep 7 en ga naar groep 8. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik iedereen een fijne schooltijd zou willen geven en omdat ik graag meedenk over de school."

Na de zomervakantie blijven Lynn, Ben en Carlijn nog een jaar in de leerlingenraad zitten en wordt er vanuit de nieuwe groep 5 een nieuw lid bij gekozen.