We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
inloggen
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Informatiebrief: herstart school maandag 11 mei

vrijdag 24 april 2020
door Leonie Magnin
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet besloten dat de school op 11 mei haar deuren weer mag openen en dat we aan kleine groepen kinderen onderwijs mogen geven. We zijn blij dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen!

In deze brief wil ik u graag informeren over de wijze waarop wij tot 20 mei en indien noodzakelijk langer, op Het Oelebred invulling gaan geven aan ons onderwijs.

Uitgangspunt voor de keuzes die we hebben gemaakt zijn de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders en uiteraard de werkbaarheid.

We gaan werken met een rooster waarbij de kinderen worden ingedeeld in twee groepen, een groep A en een groep B. Beide groepen gaan om en om een dag naar school. Op de dagen dat kinderen niet op school zijn werken zij thuis zelfstandig aan hun taken. De leerkrachten geven dagelijks aan kleine groepen onderwijs op school en er is niet langer sprake van instructie of uitleg op afstand.Algemeen
Het rooster is eerst voor de periode t/m woensdag 20 mei. Voor de periode daarna worden door het kabinet mogelijk andere besluiten genomen

We nemen een flink aantal hygiënische maatregelen in acht: regelmatig handen wassen (in ieder geval na binnenkomst, na toiletbezoek en voor het eten), er is ontsmettingsmiddel aanwezig voor de handen, we hoesten en niezen in de elleboog en geven elkaar geen hand

Kinderen met ziekteverschijnselen (verkouden, hoest en/of koorts) komen niet op school

Leerkrachten die ziek zijn blijven thuis; er komt geen vervanging. Ouders worden hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte gesteld

 Kinderen worden naar school gebracht door één ouder

Ouders houden afstand van elkaar en komen niet op het schoolplein

Gebruik ingangen:
o   Groep 1/2a/2b starten met buitenspelen op het kleuterplein. Ouders nemen afscheid van hun kleuter op het Karrepad. De leerkracht ontvangt de kleuters op het kleuterplein.
o   Groep 3 via kleuteringang via plein
o   Groep  4 via nooddeur bij eigen lokaal
o   groepen 5 en 8 via ingang plein
o   Groepen  6 en 7 via ingang bij parkeerplaats

De kinderen gaan zonder ouder naar binnen

Om 14:00 uur worden de leerlingen opgehaald door de ouders, die wachten op het Karrepad of parkeerplaats

o   Groep 1-2a zijn vanaf 13:50 uur op het kleuterplein buiten en mogen met toestemming van de leerkracht naar hun ouder lopen op het Karrepad.
o   De leerlingen van groep 2b-3 lopen via de kleuteringang naar buiten
o   De leerlingen van groep 4 via de nooduitgang bij groep 4
o   De leerlingen van de groepen 5 en 8 via de ingang bij het plein
o   De leerlingen van de groepen  6 en 7 via de uitgang bij de parkeerplaats


Op alle dagen is er inloop van 8.20 tot 8.45 uur. Dit doen we om teveel drukte bij de ingangen te voorkomen. De lessen beginnen om 8.45 uur. De kinderen gaan rechtstreeks naar binnen en spelen voor schooltijd niet op het plein.

Kinderen nemen op de dag dat zij naar school komen hun schoolwerk en andere schoolmaterialen mee naar school en na afloop van de dag weer mee naar huis.

In de lokalen zitten de leerlingen aan een vaste tafel op 1,5 afstand van elkaar en in een U-opstelling zodat zij elkaar kunnen zien

De leerkracht zal zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden van de kinderen

Kinderen nemen hun jas en tas (met schoolwerk, eten en drinken) mee in de klas

We werken op school niet met laptops en Ipads

De groepen spelen na elkaar buiten op het plein en op het grasveld

Vakleerkracht Jolanda zal op het plein bewegingslessen geven. De kinderen hoeven geen gymkleren mee naar school te nemen

 Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen hun kind(eren) aanmelden voor extra schooldagen (dit kan via l.magnin@stichtingbaasis.nl)

De BSO is alleen beschikbaar voor kinderen op de dag dat zij naar school gaan

Jarige kinderen kunnen op school niet trakteren

Oudergesprekken zijn telefonisch of via videobellen

Alle tot de zomervakantie geplande excursies, activiteiten en schoolreizen komen te vervallen

Wij realiseren ons dat dit een enorm pakket aan maatregelen en afspraken is. We moeten ons echter houden aan de richtlijnen zoals deze zijn voorgeschreven.

We zijn bijzonder blij de kinderen straks weer op school te zien. We hebben ze enorm gemist!

Leonie Magnin